{"id":"14","id_school":"2","content":"

Informujemy, \u017ce uruchomione zosta\u0142y zapisy online na dost\u0119pne w ofercie kursy dla doros\u0142ych.
\r\nZapraszamy do przegl\u0105dania naszej ofery pod adresem: http:\/\/bncdn.pl\/adults\/offer<\/a><\/p>\r\n","created_at":"2013-11-10 00:59:37","updated_at":"2013-11-10 00:59:37"}